LUKIYA'S NEVERLAND

春去秋来,花谢花开。

仙路一尘起,烟雨同归心

幻影凋寒,一千年而作盖 流行入梦,三千载而为公 负栋梁兮时不知,未学春开之桃李 冒霜雪兮空自奇,遂如秋堕之梧桐